Ceny transferowe protokół kontroliCeny transferowe protokół kontroli. Prognozowanie kroczące. Artykuł jest przeznaczony dla: członków zarządów spółek prawa handlowego również spółek skarbu państwa, menedżerów każdego szczebla, dyrektorów finansowych, kierowników i specjalistów ds. controllingu, wszystkich osób zainteresowanych tematyką artykułu inyernetowego. W artykule omawiane czym jest audyt wewnętrzny będą sposoby skutecznego usprawnienia procesu budżetowania, w ten sposób by zawęzić jego wady i wydobyć z niego w jaki sposób najwięcej zalet. Niezależnie od przekazywanej wiedzy teoretycznej, niezachwianie akcentowana jest praktyczna strona proponowanych rozwiązań. Szczególny parcie zostanie umieszczony na co oznacza audyt wewnętrzny przygotowanie uczestników artykułu inyernetowego do samodzielnego wdrożenia omawianych usprawnień (na różnych poziomach zarządzania), jakże zarówno na prawidłowe ich wykorzystywanie w codziennej praktyce biznesowej, w taki sposób by przynosiły one jak największe korzyści na rzecz firmy. Uczestnicy artykułu będą mieli opcja sprawdzenia swojej wiedzy na praktycznych przykładach. Wprowadzenie reprezentacja najważniejszych, realnych problemów z budżetowaniem. Przedstawienie narzędzi wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem, jakie można zaimplementować przy budżetowania: prognozowanie kroczące (definicja, impuls narzędzia, sposoby praktycznego wdrożenia, pożyteczne przykłady, ćwiczenie). Zbilansowana Karta Wyników Balanced Scorecard (definicja, impuls narzędzia, sposoby praktycznego wdrożenia, rzeczowe przykłady, ćwiczenie), benchmarking zewnętrzny również wewnętrzny (definicja, projekt narzędzia, sposoby praktycznego wdrożenia, praktyczne przykłady, ćwiczenie), ekonomiczna wartość dodana Economic Value Added (definicja, pomysł narzędzia, metody praktycznego wdrożenia, rzeczowe przykłady, ćwiczenie). Sposoby na integrację: prognozowania kroczącego z budżetowaniem, Zbilansowanej Karty Wyników z budżetowaniem, benchmarkingu z budżetowaniem, ekonomicznej wartości dodanej z budżetowaniem. Praktyczne metody radzenia sobie z najistotniejszymi problemami związanymi z budżetowaniem. Przykład nowoczesnego systemu motywacyjnego dla pracowników opartego na budżetowaniu oraz powyższych narzędziach. Rozwiązanie kilku praktycznych problemów z budżetowaniem zgłoszonych przez uczestników artykułu internetowego. Najważniejszych wnioski z artykułu internetowego.


Copyright © 2019 Najem lokali użytkowych